A Szilágycsehi Református Egyházközség Nőszövetsége

Elnök: Rednik Elvira

 

Titkár: Kardos Magda

 

Pénztáros: Suba Irén

,,Látod ezt az asszonyt?” (Lukács 7,44)

 

Jézus ezt a kérdést Simonnak, a vallási vezetőnek tette fel azok után, hogy egy asszony bemegy a farizeus házába, megáll Jézus lábainál és azokat könnyeivel öntözi és hajával törölgeti. Simon ismerve annak múltját  csak a bűnöst látja benne. Jézus viszont látja az ajándékozó szerető szívet is, ahogy mindenét hozzá viszi, nemcsak a drága olajjal tele alabástromot, hanem a sok bűn terhét is.

Ma is feltevődik az akkori kérdés.

Vajon milyennek lát bennünket Jézus? És milyenek vagyunk a világ szemében? Csak a bűnös asszonyt látja-e bennünk, mint Simon annak idején?

Tudunk-e ilyen bűnbánó szívvel leborulni Jézus  lábaihoz? Oda tudunk-e mindent vinni mi is elébe és teljesen kiüresedni, hogy Ő majd betölthesse az űrt? Van-e bennünk ilyen szeretet?

Világítunk-e eléggé, hogy mások is észrevegyék a fényt? Tudunk-e másokat is vonzani Isten országa felé? Tovább adjuk-e az evangélium örömüzenetét?

Ne legyünk keményszívűek, hanem szeretettel forduljunk mindazok felé, akiknek szükségük van rá. Figyeljünk oda egymásra! Hallgassuk meg egymást! Emeljük fel a roskadozót! Bátorítsuk a bátortalant! Vigasztaljuk a gyászolót!

Töröljük le a könnyét a könnyezőnek! Adjunk enni az éhezőnek és inni a szomjazónak!

Egymás terhét hordozzuk, és úgy töltsük be a Krisztus törvényét, ahogyan Pál buzdította a galáciai gyülekezetet. Mozduljon meg a karunk és a lábunk szükség esetén! Kiált a sok tennivaló, csak nyissuk ki füleinket és szemeinket!

Mondhatnád, testvérem, hogy honnan idő és erő mindenhez? Annyi tennivalóm van, leköt a családom és a munkahelyem. Igen, de az erőt is az Úr adja, és bizalommal mondhatjuk, hogy “Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”. A forrás nem mi vagyunk, mi csak továbbítjuk azt! Bármit teszünk, az az Isten dicsőségére legyen!

“A jótéteményben pedig még ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.” (Gal 6,2)

Segítsen meg bennünket az Isten, hogy így legyen!

 

Rednik Elvira, Szilágycseh